صفحه اصلی | نقشه سایت | تماس با ما | English امروز :
تعریف :
شایع ترین علت آسیب های اعصاب محیطی ضربه است. ضربات میتوانند با مکانیسم های متفاوتی موجب آسیب عصب شوند که مهمترین آنها عبارتند از:
  • شدن عصب به علت نوک تیز استخوان شکسته شده یا جسم تیزی که به بدن وارد شده است.

  • له شدن عصب بر اثر گیر کردن بین قطعات شکسته شده استخوان

  • کشیده شده شدید عصب بر اثر جابجا شدن استخوان ها

  • فشار به عصب بدنبال جابجا شدن استخوان ها (بر اثر دررفتگی مفصل یا جابجا شدن شکستگی) یا خونریزی شدید در کنار عصب

  • فشار به عصب به علت سندرم کمپارتمان

  • فشرده شدن عصب بر اثر چسبندگی در بافت های اطراف آن (چسبندگی ناشی از شکستگی و یا عمل جراحی)


مدت زمان عمل :
بسته به محل آسیب دیده می باشد.
بهبودی :
بعد از ترمیم عصب ، بافت های عصبی از محل ترمیم شده باید رشد کرده و خود را به بافت هدف (بافت هدف برای عصب حسی پوست و برای عصب حرکتی عضله است) برساند. سرعت رشد بافت عصبی روزی یک میلیمتر است. پس بلافاصله بعد از ترمیم عصب ، حس یا حرکت درست نمی شود.و باید مدتی صبر کرد. در این مدت صبر کردن عضلاتی که بدون عصب مانده اند ضعیف می شود و ممکن استآنقدر ضعیف شود که حتی بعد از رسیدن عصب جدید به آند دیگر نتواند به حالت قبل بازگردند. بنابراین در این مدتی که بعد از جراحی بیمار صبر میکند باید عضلات را به فعالیت وادار کند. این کار با تحریک الکتریکی عضلات به توسط فیریوتراپ و به صورت روزانه انجام می شود. مشکل دیگر این است که در مواردی که به علت بسته بودن آسیب عصبی پزشک معالج ترجیح می دهد مدتی صبر کند ريال مفاصل اندام به علت فلج بودن عصب حرکت نمی کنند و این حرکت نکردن می تواند موجب خشکی مفصل شود. بنابراین در مواردی که پزشک معالج در درمان یک ضایع عصبی بسته ترجیح میدهد مدتی صبر کند باید مفاصل اندام فلج به طور مکرر با کمک دست سالم بیمار در تمام جهات حرکت داده شود تا دچار خشکی نشود.
نتایج :
هیچ وقت یک عصب بعد از ترمیم نمی تواند صد در صد به حالت قبل از آسیب برگردد به عبارت دیگر هیچوقت موفقیت یک ترمیم عصب صد در صد نیست.
تکنیک عمل :
آسیب های اعصاب محیطی می توانند همراه با زخم باز بوده و یا بدون زخم و بصورت بسته ایجاد شده باشند. در مواردی که آسیب عصب همراه با زخم است معمولاً عصب پاره شده و نیاز به جراحی دارد. در مواردی که علائم فلجی عصب در آسیبی باشد که بدون زخم ایجاد شده باشد معمولاً عصب پاره نبوده بلکه فقط کشیده شده و یا تحت فشار قرار گرفته است. بسیاری از این آسیب ها بعد از گذشت مدتی خود بخود خوب می شود. در مواردی که آسیب عصب بدون زخم باشد.مثلاً عصب بدنبال اصابت چاقو یا شیسه آسیب دیده باشد درمان ترمیم جراحی عصب پاره شده است. در مواردی که آسیب عصب بدون زخم باشد مثلاً به دنبال شکستگی یک استخوان عصب نزدیک آن فلج شده و کار نمی کند بیمار تا سه ماه تحت نظر پزشک قرار میگیرد. اگر در این سه ماه علائمی (علائم بالینی در معاینه و یا علائم پاراکلینیکی در نوارعصبی ) از بهبودب عصب پیدا شد بیمار مجدداً تحت نظر پزشک باثی می ماند تا یا بهبودب کامل ایجاد شود و یا روند بهبودی متوقف شود. اگر بعد از سه ماه آثار بهبودی پیدا نشد بیمار تحت عمل جراحی قرار می گیرد.
جراحی عصب حتماً باید با بزرکنمایی میکروسکپ و از وسایل جراحی میکروسکپی استفاده شود.
در جراحی عصب ، باید دو سر عصب بدون هیچ گونه کشش در وضعیت طبیعی مفاصل در کنار یکدیگر قرار گیرند.

روشهای جراحی برای درمان ضایعات عصبی : :
ترمیم عصب :از این روش زمانی استفاده می شود که دو انتهای عصب بریده شده و بدون له شدگی بوده و کاملاً در کنار هم قرار گرفته باشند. در ترمیم عصب فقط لایه دور عصب در دو طرف به هم دوخته می شود.
پیوند عصب :از این روش زمانی استفاده می شود که به علت له شدگیانتهای عصب پاره شده و جراح مجبور می شود قسمتی از عصب را در محل پارگی خارج کند. در این موارد یا هر مورد دیگری که دو انتهای عصبی که باید به هم دوخته شوند در کنار هم قرار نمیگیرند از پیوند عصب استفاده می شود. در این روش معمولاً قسمتی از عصب سورال در ساق پا خارج شده و در بین دو سر آسیب دیده گذاشته می شود و سپس دو سر عصب پیوندی به دو سر عصب آسیب دیده دوخته می شود.
انتقال عصب :از این روش وقتی استفاده می شود که انجام دو روش قبلی امکان پذیر نبوده و یا نتیجه خوبی نداشته باشند. در این موارد پزشک سر عصب سالمی را قطع کردهو به سر دیگر عصب آسیب دیده پیوند می زنند.
انتقال تاندون :از این روش زمانی استفاده می شود که تلاش برای درمان ضایعه عصبی بی فایده باشد. در این روش جراحی بر روی تاندون ها انجام می شود. به این صورت که با جابجا کردن محل تاندون ها در اندام ، حرکتی را که بر اثر فلج عصب از بین رفته ا تاندون عضلات سالم به حالت تقریباً طبیعی برمیگردانند.

وضعیت بیمار :
بستری
بیهوشی :
بیهوشی
دریافت فایل
Design by Dr M.J Fatemi