صفحه اصلی | نقشه سایت | تماس با ما | English امروز :
همایش بین المللی سوختگی
اولین همایش بین المللی سوختگی
زمان : 17 الی 19 اسفند ماه 1390
مکان : تهران سالن همایش رازی

موضوعات همایش :
 • اقدامات پیشگیرانه ، در صحنه و حین انتقال بیمار
 • شیوه های درمان سوختگی اعم از روشهای مرسوم و جدید
 • درمان های جراحی ، فلپ و گرافت
 • عفونت در سوختگی و نقش آنتی بیوتیک ها
 • سوختگی های الکتریکی ، شیمیایی و تنفسی
 • کانژکتور ها
 • استفاده از لیزر
 • آلوگرافت در سوختگی
 • کشت سلولی
 • پیوند پوست و مراقبت کوتاه مدت و بلند مدت از آن
 • تغییرات بدخیمی در اسکارهای سوختگی
 • و ...
نشانی دبیرخانه همایش :
خیابان ولی عصر ، خیابان شهید یاسمی ، مرکز آموزش درمانی شهید مطهری ، مرکاز تحقیقات سوختگی
دومین همایش بین المللی سوختگی
زمان : 15 الی 16 اسفند ماه 1391
مکان : تهران سالن همایش رازی

موضوعات همایش :
 • اقدامات پیشگیرانه ، در صحنه و حین انتقال بیمار
 • شیوه های درمان سوختگی اعم از روشهای مرسوم و جدید
 • لباس و تجهیزات مناسب در سوختگی
 • کیفیت زندگی در بیماران دچار سوختگی
 • سوختگی های الکتریکی ، شیمیایی و تنفسی
 • جایگاه سلول درمانی در سوختگی حاد و مزمن
 • جایگزین های پوست (دائم و موقت)
 • تغییرات بدخیمی در اسکارهای سوختگی
 • خودسوزی
 • نقش جراحی ترمیمی در بیماران دچار سوختگی
 • جراحی های زیبایی در بیماران دچار سوختگی
 • و ...
نشانی دبیرخانه همایش :
خیابان ولی عصر ، خیابان شهید یاسمی ، مرکز آموزش درمانی شهید مطهری ، مرکاز تحقیقات سوختگی
چهارمین همایش کشوری سوختگی
زمان 6 الی 7 اسفند ماه 1393
مکان : تهران سالن همایش رازی

موضوعات همایش :
پیشگیری :
 • آموزش
 • استاندارد سازی
درمان :
 • پانسمان های نوین
 • روش های سلولی و مولوکولی
 • بانک پوست و مهندسی پوست
 • روش های نوین جراحی ترمیمی
بازتوانی :
 • درمان اسکار
 • کیفیت زندگی و تطابق اجتماعی
 • فیزیوتراپی و کاردرمانی
برگزاری کارگاه :
 • روش های پیشگیری و درمان اسکار هیپرتروفیک و کلوئید
 • داروهای موضعی و سیستمیک ، گارمنت
 • نقش لیزر
 • نقش جراحی
 • التراسوند
نشانی دبیرخانه همایش :
خیابان ولی عصر ، خیابان شهید یاسمی ، مرکز آموزش درمانی شهید مطهری ، مرکاز تحقیقات سوختگی
دانلود پوستر
Design by Dr M.J Fatemi